Fe/CaO催化剂对脱灰徐州烟煤热解特性的影响
王东,马士伟,向文国,陈时熠
Pyrolysis characteristics of ash-free Xuzhou bituminous coal withFe/CaO catalyst
Dong WANG,Shiwei MA,Wenguo XIANG,Shiyi CHEN
化工进展 . 2020, (2): 561 -566 .  DOI: 10.16085/j.issn.1000-6613.2019-0801

京ICP备12046843号-2;京公网安备 11010102001994号
版权所有 © 《化工进展》编辑部
地址:北京市东城区青年湖南街13号 邮编:100011
电子信箱:hgjz@cip.com.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn