Zn-Al-Ce水滑石在Zn-Ni二次电池中的电化学性能
屈亚松, 俞小花, 谢刚, 史春阳, 杨亚刚, 李永刚
Electrochemical properties of Zn-Al-Ce-LDHs in Zn-Ni secondary batteries
QU Yasong, YU Xiaohua, XIE Gang, SHI Chunyang, YANG Yagang, LI Yonggang
化工进展 . 2021, (3): 1558 -1564 .  DOI: 10.16085/j.issn.1000-6613.2020-0925

京ICP备12046843号-2;京公网安备 11010102001994号
版权所有 © 《化工进展》编辑部
地址:北京市东城区青年湖南街13号 邮编:100011
电子信箱:hgjz@cip.com.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn